Noah Chomsky

Donald Trump är en avledningsmanöver

Intervju publicerad den 3 mars 2018 med Noam Chomsky (f. 1928), amerikansk språkforskare, filosof, kognitionsvetare, historiker, social kritiker och social aktivist.
https://www.youtube.com/watch?v=uQvig0KvUaE

Översatt till svenska av Patrick Wingren.

I fråga om USA:s makt så skadar [Trump] den, men i fråga om USA:s elit så ger han dem allt de vill ha.

Jag menar, gällande det som i själva verket händer i USA så kan man tänka sig att det är en slags… dubbel rivningskula, om vi säger så, som Trump svingar. Jag vet inte om det är medvetet eller inte, men man kan se vad som håller på att hända. Trumps roll är att se till att media och allmänhetens uppmärksamhet hela tiden koncentreras kring honom. Så varje gång du sätter på TV:n, så är det Trump. Ta fram första sidan i tidningen: Trump.

Och för att hålla kvar uppmärksamheten… han är en bondfångare, en skådespelare helt enkelt; för att hålla kvar uppmärksamheten så måste man göra någonting tokigt, annars lägger ingen märke till en. Om du beter dig normalt så hamnar du… du vet, dit i bakre ledet nånstans.

Så varje dag är det en sanslös sak efter en annan, och sen, om så behövs, så kommer han med någon galen lögn, t.ex. att han hade den största publiken i historien, eller nåt sånt, och media hör det och säger “Nej, det var inte den största publiken.” Men då har han redan kommit med nåt nytt, och så riktas uppmärksamheten dit.

Trumps roll är att se till att media och allmänhetens uppmärksamhet hela tiden koncentreras kring honom

Och så länge den här showen pågår i offentligheten, så arbetar rivningsmanskapet i bakgrunden; Paul Ryan, Mitch McConnell, typerna i kabinettet som skriver hans statliga kungörelser…

Det de gör är att de systematiskt monterar ner varje sån aspekt av statsstyret som arbetar för befolkningens bästa. Det här gäller arbetarnas rättigheter, förorening av naturen, konsumentskydd, jag menar, allt du kan tänka dig monteras ner, och all ansträngning görs, nästan fanatiskt, för att göra den verkliga valkretsen – de väldigt förmögna, och företagsmakten – allt förmögnare och starkare, vilket gör dem förtjusta – det är därför aktiemarknaden går uppåt. Aktiemarknaden har inte så mycket att göra med ekonomin, men den blomstrar eftersom det handlar om de rika, och de älskar att privilegieras.

Den värsta politik [Trump] har drivit, den farligaste, den diskuteras knappt alls. Det handlar om de två existentiella hot vi står inför.

Vi måste inse att mänskligheten just nu är i en situation som aldrig tidigare uppstått under mänsklighetens historia. Den här generationen är tvungen att bestämma om huruvida organiserat mänskligt liv ska fortsätta, och det är inget skämt. Det handlar om global uppvärmning och kärnvapenkrig – de är de stora frågorna.

De borde skapa stora rubriker varje dag, och det sätt Trump agerar på gör dem båda mycket allvarligare. När det gäller kärnvapenkrig, så ökar [hans] politik hotet för kärnvapenkrig på ett signifikant sätt. Gällande global uppvärmning så är det nästan obeskrivligt att USA inte bara – som enda land i världen – har dragit sig ur de internationella ansträngningarna att åtminstone försöka göra någonting åt hotet, Trumps administration gör dessutom sitt yttersta för att öka hotet.

Lyssna till hans tal om tillståndet i nationen (State of the Union address, 2018) – den enda frasen som berörde det globala klimatet var när han talade om vårt “vackra, rena kol”, den värsta källan till förorening som finns, det vi har 1000 år kvar av, och se på den nya budgeten som kommer nu: Den gör kraftiga nedskärningar i forskning och stöd för all slags förnybar energi, och ökar bidrag och stöd för de mest förorenande, destruktiva saker, och… det är inte bara Trump, det är hela det republikanska ledarskapet. Vi kan ser på valet 2016, primärvalen. Varje kandidat, utan ett enda undantag, antingen förnekade att global uppvärmning äger rum, eller sa “kanske det är så, men vi ska nog inte göra nåt åt det” – vilket jag tycker är ännu värre, man kommer att tänka på programledare i TV, som KasichJohn Kasich är nyhetsredaktör i TV och guvernör för delstaten Ohio. övers. anm.]

Så när du tar Trump själv, eller låt oss säga Rex Tillerson, statssekreterare [vid tidpunkten för intervjun, övers. anm.], så vet de givetvis att människan orsakar global uppvärmning. Trump har golfbanor lite överallt, och .. han har inte byggt en mur i Mexiko ännu, men han bygger murar kring sina golfbanor för att försäkra sig om att havsnivån inte förstör dem.

Rex Tillerson var VD för ExxonMobil sedan 1970-talet. Forskare vid ExxonMobil har varit tvungna att… det vet vi nu, att de blivit offentliga, [forskarna] har varit tvungna att offentliggöra de allvarliga varningar de delgett ledningen gällande hur petroleum förstör naturen, så de vet allt det här, men de gör ingenting åt det, vilket är en grad av kriminalitet som… det nästan är svårt att finna ord för att beskriva.

Här har vi utbildade, välbärgade rika männisor, en övre elit som vet att de håller på att förstöra förutsättningarna för mänskligt… organiserat mänskligt liv, och likväl fortsätter eftersom de kan göra större vinst imorgon.

Han har inte byggt en mur i Mexiko ännu, men han bygger murar kring sina golfbanor för att försäkra sig om att havsnivån inte förstör dem

Kan man hitta en tidigare motsvarighet till detta i mänsklighetens historia? Jag kan faktiskt inte.
Jag menar, jag har ibland yttrat något som ansetts vara en ytterst överdriven kommentar, att dagens republikanska parti är den farligaste organisationen i mänsklighetens historia.
Det låter överdrivet, men tänk på det en stund. Jag menar, Hitler hade inte för avsikt att förstöra förutsättningarna för mänsklig existens. Hunnen Attila hade inte den avsikten. Ingen har haft den.

Men de här typerna har den avsikten, och det handlar inte om okunniga, du vet, religiösa fundamentalister, vad man nu kan tänkas beskylla människor för. Det här är de mest insatta, de bäst assisterade människorna i världen och de gör det här med öppna ögon eftersom de gör en större vinst imorgon. Det är svårt att tänka sig något liknande.

Dagens republikanska parti är den farligaste organisationen i mänsklighetens historia

Och det är inte bara min åsikt. Låt oss ta, säg, The Bulletin of the Atomic Scientiststidsskrift, ung. “Atomforskarnas Rapport”, övers. anm.], “Domedagsklockan”, den berömda Domedagsklockan som har ställts in av The Bulletin of the Atomic Scientists sedan 1947. Varje år samlas framstående fysiker, politiska analytiker och andra för att överblicka läget i världen och göra en bedömning av hur långt ifrån en dödlig katastrof vi befinner oss. Midnatt är dödlig katastrof.

År 1947 ställdes klockan på sju minuter före midnatt, det var efter atombomben. [Visaren] har flyttats framåt och bakåt sen dess. Nu står den så nära midnatt som den någonsin gjort. Den flyttades nyligen till två minuter före midnatt. Det var där den stod år 1953, när USA, och senare USSR utförde exposioner med termonukleära vapen [s.k. kärnvapenprov, övers. anm.], vilka hade kapacitet att ödelägga världen. Då ställdes visaren på två minuter före, nu står den ännu en gång på två minuter före. Och det beror på att det republikanska partiet styr landet och dominerar världen. Vi har aldrig befunnit oss i en situation som den här.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *