Män förorsakar 100% av alla oönskade graviditeter

Vårt samtal om abort placerar ansvarsbördan på kvinnor. Jag hävdar att män är den grundläggande orsaken, skriver Gabrielle Blair, mormon och sexbarnsmamma.

Kolumn av Gabrielle Blair
Publicerad på medium.com den 25 september 2018
Översatt till svenska av Patrick Wingren

Som mamma till sex barn och mormon har jag en god förståelse för argument gällande abort, religiösa såväl som andra. När jag hör män diskutera kvinnors reproduktiva rättigheter slås jag ofta av tanken att de har noll intresse av att stoppa aborter.

Om man vill förhindra aborter så måste man förhindra oönskade graviditeter. Män verkar vara oförmögna (eller ovilliga) att förstå att de orsakar 100% av dessa.

Jag inser att det är ett djärvt uttalande. Du tänker förmodligen “Vänta nu. Det krävs två för att dansa tango!” Även om jag håller med dig till fullo gällande avsiktliga graviditeter så hävdar jag att alla oönskade graviditeter orsakas av mäns ansvarslösa ejakulationer. Alla.

Tror du mig inte?

Låt oss börja med följande: En kvinnas ägg är fertilt endast ungefär två dagar varje månad. Jo, det finns undantag, naturen är sån. Men ett ägg som är fertilt två dagar varje månad är det vanliga. Och de fertila äggen produceras ett begränsat antal år. Det här innebär att kvinnor i genomsnitt är fertila ungefär 24 dagar per år.

Men män är fertila 365 dagar per år. Faktum är att om du som man ejakulerar flera gånger samma dag så kan du förorsaka flera graviditeter varje dag. I teorin kunde en man åstadkomma över 1000 oönskade graviditeter per år. Även om det är sant att sperman blir kassare när män åldras så finns det inget utgångsdatum för fertilitet; män kan förorsaka oönskade graviditeter från puberteten till döden. Så om vi inleder med att titta på grundläggande fertilitetsstatistik och kalendern så är det enkelt att se att det är män som är problemet här.

Som samhälle bryr vi oss inte särskilt mycket ifall kvinnor lider fysiskt eller mentalt, så länge det gör saker och ting enklare för män.

“Men preventivmedel då?” frågar du kanske. “Om en kvinna klarar av att ta reda på hur man kan göra abort så borde hon väl fixa att använda preventivmedel för att undvika en oönskad graviditet, inte sant?”

Strålande fråga. Moderna preventivmedel för kvinnor är möjligtvis det förra seklets viktigaste uppfinning, och jag är tacksam för dem. De är också brutala. Bieffekterna för många kvinnor omfattar migrän, humörsvängningar, nedsatt sexlust, depression, svåra kramper, svåra blödningar, aneurysmer – och det är bara en liten del av dem.

Mindre uppmuntrande är att en lovande studie av preventivmedel för män avbröts, till en stor del beroende på… (håll i er nu)… bieffekter. För att vara tydlig så var den här listan på bieffekter ungefär en tredjedel så lång som kända bieffekter för de preventivmedel som vanligen används av kvinnor. Det finns mycket som kunde diskuteras om detta. Jag nöjer mig med att lyfta fram att vi som samhälle inte bryr oss särskilt mycket ifall kvinnor lider fysiskt eller mentalt, så länge det gör saker och ting enklare för män.

Men män, jag har goda nyheter. Trots de horribla bieffekterna så är kvinnor (fascinerande nog!) väldigt villiga att använda preventivmedel. Det är olyckligt att de är svårare att få tag på än de borde vara, men det hindrar inte kvinnor från att försöka. Preventivmedel för kvinnor kräver ett besök hos läkare – ibland flera besök – och ett recept. Det är inte alltid gratis, och ofta inte billigt. En del försöker faktiskt göra alternativen för kvinnliga preventivmedel dyrare genom att ge försäkringsbolagen tillåtelse att vägra betala ut ersättning för dem. Vidare kan preventivmedel för kvinnor inte skaffas på ett enkelt sätt i sista minuten. I de flesta fall fungerar de inte omedelbart.

P-piller kräver regelbunden daglig användning och lämnar inte mycket rum för misstag, glömska, eller ett dagligt schema som brakar ihop. Bieffekterna kan, ännu en gång, vara brutala – och inte bara i sällsynta fall. Trots allt krångel och trots bieffekter är jag fortsättningsvis tacksam för preventivmedel (ta inte bort dem, snälla), men det är viktigt att förstå att användning av kvinnliga preventivmedel varken är okomplicerat eller enkelt.

Låt oss för kontrastens skull se på preventivmedel för män – dvs. kondomer. De finns tillgängliga alla tider på dygnet, de är billiga, praktiska, och kräver inget recept. De är effektiva och fungerar genast när så krävs. De orsakar inte aneurysmer, humörsvängningar, eller försvagande kramper. Män kan hålla sig med ett lager av dem, så att de alltid är beredda. De kan enkelt användas i sista minuten. Kondomer är magiska! Så mycket enklare än preventivmedel för kvinnor.

Som ytterligare bonus är de flesta kvinnor helt med på att använda kondom. Den skyddar oss från sexuellt överförbara sjukdomar. Den minskar inte vår njutning under sexakten, den hindrar oss inte från att nå klimax. Bäst av allt? Det är så mycket enklare att städa upp efteråt – inget vaggande till toaletten med spermgegga rinnande nerför benen.

Så varför ska oönskade graviditeter över huvud taget behöva uppstå? Varför använder män inte kondom varje gång de har sex? Det verkar så enkelt, eller hur?

Oj. Nu minns jag. Män älskar inte precis kondomer. Faktum är att det är väldigt, väldigt vanligt att män pressar kvinnor till att ha sex utan kondom. Det är inte heller ett okänt fenomen att män tar bort kondomen under sexakten utan tillåtelse av kvinnan, eller utan att hon ens vet att så sker (Tips från coachen: sånt kallas övergrepp.)

Varför skulle män vilja ha sex utan kondom? Eftersom njutningen, under de dyrbara minuter de penetrerar sin partner, är större utan kondom. Så… det skulle innebära att en del män är villiga att riskera att kvinnan blir gravid – vilket innebär att hon bokstavligen utsätter sitt liv, sin hälsa, sin sociala status, sitt förhållande, och sin karriär för risk – så att de kan uppleva några få minuter av lite högre grad av njutning. Är det här på riktigt?

Jo. Jo, det är det.

Graviditeter orsakas av mäns orgasmer. Oönskade graviditeter orsakas av män som har ansvarslösa orgasmer.

Tänk er en njutningsskala, med smärta börjande från 0 och sjunkande ner på minussidan. En skön skrapning på ryggen landar på 5, och en orgasm utan kondom på 10. Var skulle sex med kondom lägga sig på skalan? På 7 eller 8? Så det är inte fråga om att sex med kondom inte skulle vara njutbart, det är bara inte lika njutbart. 8 i stället för 10.

Låt mig understryka detta igen: Män väljer regelbundet att utsätta kvinnor för massiv risk i syfte att uppleva några minuter av lätt förhöjd njutning.

För den verklige kondom-motståndaren så finns det också en icke-kondombaserad preventivmetod, alltid redo att användas, inbyggd i systemet: avbrutet samlag. Den skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, det är lätt att driva med den, och den är långt ifrån perfekt. Ändå har den en effektivitet på 96% om den genomförs korrekt, och 78% i praktiken (eftersom den ofta inte genomförs korrekt.)

Ändå lär sig många män som vägrar använda kondom aldrig att avbryta samlaget på ett korrekt sätt. Det är uppenbarligen något mera njutbart att nå klimax inne i en vagina än, låt oss säga, på ens partners mage. Återigen är män villiga att riskera kvinnors liv, hälsa och välmående för att njuta lite, lite mera i de ungefär fem sekunder som orgasmen varar.

Tänk igenom vilka val män gör här. Uppriktigt sagt så är jag inte så arg som jag borde vara rörande det här, eftersom vi tränar män alldeles från födseln att separera sex från graviditet. Vi har lärt dem att deras njutning är av största vikt.

Tumregeln är att män gör kvinnor gravida genom att ha en orgasm. Jo, det finns undantag – det är möjligt att det kan finnas sperma i försatsen – men i de flesta fall så är det i en akt av njutning män gör kvinnor gravida. Men män kan göra en kvinna gravid utan att hon känner någon njutning överhuvudtaget. Det är till och med möjligt för en man att göra en kvinna gravid samtidigt som han åsamkar henne olidlig smärta, trauma, eller skräck.

I motsats till detta så kan kvinnor ha upprepade orgasmer med eller utan en partner utan att någonsin bli gravid. Den kvinnliga orgasmen har faktiskt sett inget att göra med graviditet eller fertilitet – hennes klitoris existerar bara för njutning, inte för att skapa nya människor. Oavsett hur många orgasmer hon har kommer de inte att göra henne gravid.

Graviditeter orsakas av mäns orgasmer. Oönskade graviditeter orsakas av män som har ansvarslösa orgasmer.

En kvinna kan vara den slampigaste slampan i hela världen, hon kan älska att ha orgasmer dagen och natten lång, och hon kommer ändå aldrig att bli oönskat gravid såvida inte en man uppenbarar sig och ejakulerar oansvarigt. Även om vårt samhälle tenderar att se ner på och förtala kvinnlig njutning så finns det inget likhetstecken mellan kvinnlig njutning på den ena sidan och oönskad graviditet och abort på den andra sidan. Det är mäns sexuella njutning och ansvarslösa ejakulationer som resulterar i oönskade graviditeter och aborter.

Låt oss gå över till frågan om ansvar. Ofta vet inte, frågar inte, tänker inte män på att fråga om de har förorsakat en graviditet. Konsekvensen för män som förorsakar oönskade graviditeter är ofta icke-existerande.

Om kvinnan bestämmer sig för abort kan det hända att mannen inte någonsin får veta att han har förorsakat en oönskad graviditet genom ansvarslös ejakulation. Om kvinnan bestämmer sig för att behålla barnet, eller överlämna barnet för adoption, kan det hända att mannen inte heller in det fallet någonsin får veta att han förorsakat en oönskad graviditet genom att ejakulera oansvarigt. Det kan hända att han aldrig får veta att det därefter finns ett barn som går omkring med 50% av hans DNA.

Om kvinnan berättar för honom att han förorsakat en oönskad graviditet och att hon tänker föda och behålla barnet, är underhåll det som närmast kan likna en konsekvens för mannen. Vårt nuvarande system för underhåll är ett välkänt skämt. Bara kring 61 procent av det underhåll som avkrävs mannen betalas faktiskt ut, och följderna av försummelse är små eller inga alls. I vissa [amerikanska, övers. kommentar] stater påverkas inte ens ditt kreditläge om du försummar att betala underhåll.

Om mannen betalar underhåll kommer det ändå inte i närheten av vad som avkrävs kvinnan i fråga om oönskad graviditet.

Låt oss tala om abort. När ämnet kommer upp kan det hända att män tänker “abort är förskräckligt, kvinnor borde inte göra abort.” Inte en enda gång tar de mannen som förorsakade den oönskade graviditeten i beaktande.

Om du verkligen är mån om att reducera eller eliminera det antal aborter som genomförs i vårt land, gör då helt enkelt män ansvariga för sina handlingar.

Om vi diskuterar lagstiftning rörande abort – och inte gör män ansvariga för sina oansvariga ejakulationer och de oönskade graviditeter som förorsakas av dem – så slösar vi bort vår tid. Ändra diskussionens fokus. Sluta protestera utanför abortkliniker. Sluta skuldbelägga kvinnor. Sluta debattera huruvida den rådande abortlagstiftningen borde omkullvältas eller inte. Om du verkligen är mån om att reducera eller eliminera det antal aborter som genomförs i vårt land, gör då helt enkelt män ansvariga för sina handlingar.

Hur skulle det se ut? En faktisk och omedelbar konsekvens för män som förorsakar en oönskad graviditet. Vilken typ av konsekvens skulle vara logisk? Borde den vara så kärv, smärtsam, äcklande, ärrbildande, kostsam, riskabel, och livsförändrande…

… som att tvinga en kvinna att genomgå en nio månader lång oönskad graviditet?

Om du anser att abort är mord, fundera på följande tankeexperiment: Vore det ok för dig att kastrera en handfull män i kampen mot 600 000 mord varje år? Om det här argumentet låter för provokativt, kan det bero på att många av oss har svårt att omfatta tanken på fysisk bestraffning för män? Vi verkar vara mera ok med fysisk bestraffning av kvinnor. Kanske bryr vi oss mer om att kontrollera kvinnors kroppar, moral och sexualitet än vi bryr oss om att reducera eller eliminera aborter.

Här är en annan förebyggande idé: alla män i USA kunde genomgå en vasektomi när de är redo att bli sexuellt aktiva. Vasektomi är en mycket säker metod, helt återställningsbar, och ungefär lika invasiv som när en spiral sätts in hos en kvinna. I de flesta fall förekommer ömhet under det påföljande dygnet, men ömhet är så gott som allt det rör sig om i fråga om bieffekter. (Kom för ett ögonblick ihåg att preventivmedel för kvinnor, använda av miljoner kvinnor i vårt land och miljarder kvinnor i hela världen, har välkända bieffekter som kan vara brutala och kraftiga – och jo, ömhet är en av dem.) När och om en man blir en ansvarsfull vuxen, hittar en partner och vill ha barn, kan vasektomin återställas för att sen göras om igen när graviditeten är över. Varje man kan bilda en spermabank före vasektomin, för alla eventualiteter.

Tycker du inte om mina idéer? Det är ok. Jag är säker på att det finns bättre idéer, och jag utmanar dig att föreslå dina egna. Min poäng är att vi måste sluta fokusera på kvinnor om vi försöker bli kvitt aborter. Tänk dig abort som ett “botemedel” för oönskad graviditet. För att stoppa aborter bör vi förebygga “sjukdomen” – det vill säga, den oönskade graviditeten i sig. Och det enda sättet att göra det är att rikta fokuset mot män, eftersom mäns ansvarslösa ejakulationer förorsakar 100% av alla oönskade graviditeter.

Fråga er själv: vad skulle behövas för att ni skulle värdera era sexuella partners liv högre än er egen tillfälliga njutning eller bekvämlighet?

Om du är en man, vad skulle krävas för att du aldrig mer skulle ejakulera oansvarigt? Förlust av pengar, rättigheter, frihet? Fysisk smärta? Fråga er själv: vad skulle behövas för att ni skulle värdera era sexuella partners liv högre än er egen tillfälliga njutning eller bekvämlighet?

Vår stat drivs i huvudsak av män, och män stiftar i huvudsak våra lagar. I teorin kunde män eliminera – eller drastiskt reducera – aborter på några månader utan att någonsin röra vid någon abortlag eller ens nämna kvinnor överhuvudtaget. De behöver bara göra män ansvariga för ansvarslösa ejakulationer, och lagstifta därefter.

Sluta försöka kontrollera kvinnors kroppar och sexualitet i syfte att reducera eller eliminera aborter. För oönskade graviditeter förorsakas av män.

GABRIELLE BLAIR

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *