Om webbplatsen Innerfönster

Debatten på svenska i Finland lever i någon slags kuvös – allt är mycket artigt och prydligt. Det har sina fördelar, men vi finlandssvenskar vet alldeles för lite om den finländska debatt- och opinionskulturen.

Det är särskilt tydligt i Österbotten, där fönstret mot Sverige står på vidöppet. Ofta hörs österbottningar säga “vi har ingen egentlig debatt i Finland.” Mycket av det beror helt säkert på att de flesta av oss inte läser finländsk, finskspråkig debatt.

En åtgärd är att översätta debatt och opinion – inte nyheter – till svenska. Text griper tag och berör på ett helt annat sätt när man läser på sitt modersmål.

Det var så idén om den här webbplatsen föddes: att översätta opinion – skriven på finska – till vårt modersmål. Men det behöver inte stanna där; det finns många samhällsangelägna texter på “det nya latinet” – dvs engelska – som är svårtillgängliga för en stor del av den svenskspråkiga befolkningen. Det finns diskussion i Mellaneuropa, det talas hos vår östra granne, det debatteras på världsspråket spanska – listan kan göras lång.

Och mitt i allt detta det finns också (finlands)svenska röster som behöver få höras, och som kan få utrymme här.

Viktigt är att förstå att den här webbplatsens uppgift inte är att ta ställning, utan att förmedla. Det betyder att varje översatt eller på svenska skriven artikel som sänds in till den här webbplatsen kommer att publiceras, förutsatt att den 1) är skriven på god svenska, och 2) inte bryter mot lagstiftningen.

Om det här är något som intresserar just dig, kontakta då oss via formuläret här på webbsidan.